معرفی پیدایش

۹۷/۰۹/۲۴۰

در طرح پیدایش، گروه مهندسی آی کن با گردآوری خبرگان مختلف و متخصص در حوزه های مورد نیاز یک استارتاپ، آماده است تا بتواند گامی بزرگ در شتاب دهی و حمایت مادی و معنوی از شرکت های نوپا و استارت آپ بردارد.