شاخص های کلیدی عملکرد یا شرحkpi چیست ؟

 

از شاخص های کلیدی عملکرد کدامشان kpi شرح استارتاپ هستند ؟

قبل از این که در سایت پیدایش بخواهیم به سوال بالا پاسخ دهیم بهتر است شاخص های کلیدی عملکرد (KPI : key performance indicator) را معنی کنیم، kpi شرح معیاری است که ما بوسیله آن عملکرد مجموعه یا واحد خود را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
لازم به توضح است برای این ارزیابی نیاز است شاخص، هدف و زمان را بعنوان معیار در اختیار داشته باشیم چون بدون آن ها یقینا نمی توانیم ارزیابی از عملکرد داشته باشیم. حال با توجه به این توضیحات فکر می کنید آیا استارتاپ ها شاخصی دارند که در سایر حوزه های کسب و کار آن شاخص وجود نداشته باشد؟ پاسخ درست است: “خیر” اما می توانیم بگوییم استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات دارای شاخص های مهمتری هستند که البته جلوتر به آن ها بیشتر خواهیم پرداخت.

 

چه روش و ابزاری برای مدیریت و ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد پیشنهاد می شود ؟

در مباحث مرتبط با مدیریت و ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد یا ساده تر kpi چیست ؟ روش ها و ابزارهای مختلفی وجود دارد که البته هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند، اما به عنوان نمونه می توان عنوان کرد OKR روشی است که گوگل به وسیله آن مکانیزم اهداف و نتایج حاصل از آن را معرفی و پیگیری می نماید.
بدیهی است برای ابزار هم نیاز نیست در ابتدای کار استارتاپ ها به دنبال مثلا BI یا…. بروند و با ابزار ساده ای مانند اکسل نیز می توانند مباحث مرتبط با ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد یا همان kpi را پیگیری و مشاهده نمایند.

 

چه زمانی باید شاخص های کلیدی عملکرد KPI را برای یک استارتاپ مشخص کنیم ؟

شاید خیلی از شما که در ابتدای راه برای ایجاد یک استارتاپ هستید فکر می کنید نیاز است از روز اول تمام شاخص های اساسی، اصلی و فرعی یک استارتاپ مشخص شود، اما یقینا اینطور نیست، روز اول یا حتی در اوایل کار صرفا نیاز است یک برنامه کلی از طرح داشته باشیم.
با توجه به ماهیت استارتاپ و تغییرات زیاد برنامه و حتی مدل درآمدی از شروع کار تا هنگام شروع رشد نیاز است هر زمان کار شکل گرفت و هنگام رشد فرا رسید آن زمان نیاز است شرح KPI مشخص شوند و برنامه استراتژی مدون بلند ومدت، میان مدت و کوتاه مدت مصوب گردند.
لازم به توضیح است که برای کسب و کارهای استارتاپی بهتر است برنامه ها یک ساله باشد و آن را هم به بازه های سه ماهه و حتی درابتدای کار به بازه های یک ماه برای اجرا کوچک شده باشد.

 

هر استارتاپ یا هر کسب و کار چند شاخص های کلیدی عملکرد دارند ؟

همچنان نمی توان عدد مشخصی را روی این موضوع تعیین کرد، بطور کل می توانیم اینطور تشریح کنیم که همه واحد های جزئی باید شاخص عملکرد (فرعی) (PI) داشته باشند، تمام واحد های بزرگ یا اصلی باید شاخص های کلیدی عملکرد (اصلی) (KPI) داشته باشند و خود شرکت نیز یک شاخص اساسی داشته باشد که معیار اصلی سنجش عملکرد شرکت قلمداد گردد.
در تعیین شاخص بطور کل باید دو نکته را مد نظر داشت، اول باید Vanity metrics را همیشه لحاظ کنیم و شاخص اصلی و اساسی را درست انتخاب کنیم ، مثلا برای اسنپ تعداد سفر مهم است نه تعداد راننده ای که امروز ثبت نام کرده اند؛ و دوم بین شاخص های واحد های مختلف باید بالانس داشته باشیم یعنی همه شاخص ها همگون و متناسب با هم انتخاب شده باشند.

 

شرح kpi استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات کدام اند ؟

همانطور که عنوان شد ما شاخص اختصاصی برای استارتاپ ها نداریم اما شاید بتوان موارد زیر را برای استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات مهمتر در نظر گرفت:
– active users (تعداد کاربرانی که بطور مسمتر در حال سرویس گرفتن از سیستم هستند)
– Retention rate (ضریبی که می توانیم تعداد کاربران عادی را تبدیل به کاربر فعال کنیم)
– در تضاد با Churn rate یا inactive users
– معرفی به دیگران یا referral
– این شاخص می تواند Loyalty را با خود به همراه بیاورد

 

در تعیین kpi استارتاپ سود مهمتر است یا رشد استارتاپ ؟

صاحب ایده در تعیین kpi چیست برای استارتاپ ها باید در نظر داشت که سود آوری برای یک استارتاپ شاید تا چند سال اول فعالیت هم، تعیین شاخص اشتباهی هست! حتی استارتاپ های بزرگ نیز تا چند سال اول فعالیت به دنبال رشد هستند تا سود. از این دست مثال ها در استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات شاید بی شمار بتوانیم داشته باشیم که مهمترین آنها در ایران دیجی کالا است.

 

لزوم تشریح شاخص های کلیدی عملکرد برای واحد های مختلف استارتاپ ها

Kpi بر اساس مرحله ای که بیزینس در آن قرار دارد، تعیین می شود. هر کسب و کاری برای داشتن نظم و مدیریت درست در حوزه های مختلف و بخش های خود، نیازمند kpi های مختص به همان بخش است. ضرورت انجام شاخص های kpi برای تمام واحد ها از این جهت است که استارتاپ طبق مسیر اصلی و برنامه ریزی شده رشد داشته باشد و عملکرد تمام بخش های یک بیزنیس در این رشد بسیار موثر است. kpi ها در هر مرحله که کسب وکار یا استارتاپ در آن قرار دارد، متفاوت است و با توجه به نیاز ها و اهداف آن مرحله از رشد استارتاپ، تعریف می شوند.