قیمت گذاری استارتاپ چگونه صورت می گیرد؟

استارتاپ ها چگونه قیمت گذاری می شوند؟

در ابتدای شروع و راه اندازی یک استارتاپ، ارزش گذاری اولیه آن نزدیک صفر می باشد. اما به تدریج و با رشد و توسعه استارتاپ، سرمایه گذاران شروع به قیمت گذاری استارتاپ می کنند. تخمین ارزش و قیمت گذاری استارتاپ برای بنیانگذاران آن بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که استارتاپ ها در قبال سهمی که به سرمایه گذاران می دهند، پول دریافت میکنند، لذا این مبلغ رابطه مستقیمی با ارزش و قیمت گذاری استارتاپ دارد.

 

نکاتی در خصوص قیمت گذاری استارتاپ

برای ارزش گذاری یک استارتاپ توجه به نکات ذیل می تواند بسیار مفید و کارساز واقع گردد:

– ارزش گذاری بالا برای استارتاپ ریسک بیشتری داشته و گاهی نیز خطرناک می باشد.
– نرخ موفقیت و شکست استارتاپ ها در مقاطع و مراحل مختلف استارتاپ متغیر است.
– سهام تشویقی بر روی ارزش و قیمت گذاری استارتاپ، تاثیر گذار است.
– سرمایه مورد نیاز استارتاپ در دوره های مختلف آن سرشکن می شود.

ارزش گذاری استارتاپ

قیمت گذاری استارتاپ چگونه صورت می گیرد؟

ارزش گذاری یک استارتاپ اولیه و تازه راه اندازی شده، بیشتر یک هنر محسوب میشود تا یک علم. در ارزش و قیمت گذاری یک استارتاپ، فاکتورهایی مانند چسبندگی، معروفیت و درآمد، بسیار اثر گذار می باشد.

طبق بررسی پیدایش برخی از روشهای ارزش گذاری استارتاپ ها به شرح ذیل می باشد:

۱. روش برکاس : قیمت گذاری استارتاپ ها بر اساس ۵ فاکتور کلیدی اصلی
۲. روش کارت امتیازی : قیمت گذاری یک استارتاپ بر اساس میانگین وزنی ارزش یک استارتاپ یا شرکت مشابه
۳. روش ارزش دفتری: قیمت گذاری استارتاپ بر اساس دارایی های استارتاپ به صورت ملموس
۴. روش ارزش انحلال یا نقد شوندگی: ارزش گذاری دارایی های ملموس استارتاپ بر اساس ارزش انحلال
۵. روش سرمایه خطر پذیر: قیمت گذاری استارتاپ بر اساس نرخ برگشت سرمایه مورد نظر سرمایه گذار
۶. روش مجموع عوامل ریسک: قیمت گذاری استارتاپ بر مبنای ۱۲ فاکتور ریسکی استاندارد
۷. روش معاملات مشابه: ارزش گذاری استارتاپ بر مبنای قواعد سه گانه شاخص های اصلی و کلیدی
۸. روش تنزیل جریان نقد: قیمت گذاری استارتاپ، بر اساس کلیه جریان های نقدی ورودی استارتاپ
۹. روش فرست شیکاگو: قیمت گذاری یک استارتاپ بر اساس میانگین وزنی سه روش

برای قیمت گذاری استارتاپ ها ، همچنین روشهای Revenue Multiple ، Adjusted Rev Mul ، DCF ، Scorecard و Analytical Benchmarking را می توان نام برد.

 

کاربرد انواع ارزش گذاری استارتاپ

– روش کارت امتیازی: کاربرد این روش در یافتن استارتاپ ها در مراحل اولیه راه اندازی است. در واقع استارتاپ هایی که هنوز به درآمد زایی نرسیده اند.

– روش مجموع عوامل ریسک: کاربرد این روش نیز مانند روش کارت امتیازی در استارتاپ های نوپا و مراحل اولیه راه اندازی است.

– روش سرمایه خطرپذیر: کاربرد این روش در استارتاپ های مرحله میانی و پایانی است. استارتاپ هایی که به مرحله درآمد زایی رسیده اند یا مدت زیادی از درآمد زایی آن ها نگذشته است.

– روش تنزیل جریان نقد: کاربرد این روش در استارتاپ هایی است که مرحله رشد خود را گذرانده اند و در مراحل پایانی هستند. برای این روش ارزش گذاری استارتاپ ها باید گزارش های مالی حداقل ۳ سال گذشته خود را داشته باشند.

 

قیمت گذاری استارتاپ های موفق ایرانی

به عنوان نمونه برای قیمت گذاری استارتاپ های موفق ایرانی می توان به استارتاپ دیجی کالا و اسنپ اشاره کرد. استارت آپ موفق دیجی کالا در حال حاضر با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار، به عنوان یکی از بزرگترین استارتاپ های موفق قیمت گذاری شده است.

همچنین استارتاپ اسنپ توانست پس از ۳ سال سرمایه چندین میلیون یورویی برای خود جذب کند. این استارتاپ به عنوان اولین و بزرگترین سامانه درخواست تاکسی به صورت اینترنتی، موفق گردید در سال ۱۳۹۵ مبلغی معادل ۲۰ میلیون یورو از شرکت MTN دریافت کند. در حال حاضر این اپلیکشن موبایل صدها هزار کاربر به عنوان مسافر و راننده دارد.