درخواست سرمایه گذاری

شما برای اینکه از ظرفیت های شرکت آی کن در حوزه هایی مانند سرمایه گذاری و شتابدهی استفاده نمایید نیاز هست که فرم درخواست سرمایه گذاری را تکمیل و به گردش بیاندازید، کارشناسان شرکت در اسرع وقت فرم شما را بررسی می کنند و زمان جلسه احتمالی را شما را تنظیم خواهند نمود. درخواست شما از طریق سایت می تواند نقطه شروع همکاری شما با طرح پیدایش باشد.

تکمیل فرم سرمایه گذاری

درباره پیدایش

گردآوری خبرگان مختلف و متخصص در حوزه های مورد نیاز یک استارتاپ

دو دهه تجربه توسعه استارتاپ ها

حدود دو دهه تجربه، آی کن را بر آن داشت که قدم هایی نیز در حوزه توسعه استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا بردارد.

ماحصل حدود ۲ دهه تجربه

طرح پیدایش ماحصل حدود ۲ دهه تجربه شرکت آی کن در حوزه امکانسنجی، ایده پردازی، تحلیل، تولید، بازاریابی، فروش، … نرم افزار می باشد.

حامی استارتاپ ها و شرکت های نوپا

پیدایش آماده است تا بتواند گامی
در شتاب دهی و حمایت از شرکت های
نوپا و استارتاپ بردارد.

پیدایش به شما کمک می کند تا رویای خود را بسازید

120

تعداد نرم افزارهای طراحی شده

2800

تعداد مشتریان آی کن

800

درخواست سرمایه گذاری

500

استارتاپ های بررسی شده

فرآیند جذب، سرمایه گذاری و شتابدهی استارتاپی ها

  • 1بررسی ایده
  • 2بررسی مدل تجاری
  • 3بررسی هزینه و درآمد یک سال گذشته
  • 4برگزاری جلسه پرزنت استارتاپ
  • 5عقد قراردادنامه سرمایه گذاری
  • 6اضافه شدن به پرتفولیو آی کن